Odluke

Zapisnik konstituirajuće 1. sjednice IO-a HŠS-a, 05.09.2020.

Zapisnik konstituirajuće 1. sjednice Izvršnog odbora HŠS-a, 05.09.2020.  

Dokumenti

Pretprijave – Program osposobljavanja za poslove trenera u šahu

Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza sa sjednice održane 21.07., a koja glasi: “Izvršni odbor je upoznat da postoje problemi s nostrifikacijom trenerskih diploma FIDE u Hrvatskoj, a u srpnju 2017. je prema Zakonu o sportu istekao 10-godišnji rok za rješavanje tog problema te na taj način šahovski treneri ne mogu obavljati svoju