ORGANI SAVEZA

Hrvatski šahovski savez

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

IBAN: HR7824810001120011240
OIB: 55905520612
Tel/fax: 01/3012-352
E-mail: hss.crochess@gmail.com; ured.hss@gmail.com


Predsjednik: Ivica Brkić

Glavni tajnik: Alojzije Janković

Stručna suradnica: Renata Špoljarić ured.hss@gmail.com

Rejting administrator: Darko Raguž daraguz2@gmail.com

registar udruga – Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

Skupština Hrvatskog Šahovskog saveza – 2023.

Grad Zagreb

20 kluba

3 predstavnika

Primorsko-goranska županija

17 klubova

3 predstavnika

Osječko-baranjska županija

22 klubova

3 predstavnika

Vukovarsko-srijemska županija

       –       –

Međimurska županija

13 klubova

2 predstavnika

Splitsko-dalmatinska županija

17 klubova

3 predstavnika

Brodsko-posavska županija

10 klubova

2 predstavnika

Zagrebačka županija

12 klubova

2 predstavnika

Krapinsko-zagorska županija

9 klubova

2 predstavnika

Istarska županija

3 kluba

1 predstavnik

Koprivničko-križevačka županija

7 klubova

2 predstavnika

Požeško-slavonska županija

7 klubova

2 predstavnika

Varaždinska županija

7 klubova

2 predstavnika

Sisačko-moslavačka županija

6 klubova

2 predstavnika

Bjelovarsko-bilogorska županija

5 klubova

1 predstavnik

Zadarska županija

6 klubova

2 predstavnika

Ličko-senjska županija

6 klubova

2 predstavnika

Šibensko-kninska županija

2 kluba

1 predstavnik

Virovitičko-podravska županija

3 kluba

1 predstavnik

Karlovačka županija

3 kluba

1 predstavnik

Dubrovačko-neretvanska županija

4 kluba

1 predstavnik

Hrvatska udruga šahovskih sudaca

1 predstavnik

Udruga šahovskih problemista

1 predstavnik

Hrvatska udruga problemskih šahista

1 predstavnik

Članovi IO-a:

Ivica Brkić, predsjednik

Mladen Palac, podpredsjednik

Članovi:

  • Ivan Đančević
  • Damir Gorup
  • Željko Margeta
  • Božo Mišković
  • Leon Žulj
  • Darko Močnik
  • Ivoslav Ban

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro