ORGANI SAVEZA

Hrvatski šahovski savez

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

IBAN: HR7824810001120011240
OIB: 55905520612
Tel/fax: 01/3012-352
E-mail: hss.crochess@gmail.com; ured.hss@gmail.com


Predsjednik: Ivica Brkić

Glavni tajnik: Alojzije Janković

Stručna suradnica: Renata Špoljarić ured.hss@gmail.com

Rejting administrator: Darko Raguž daraguz2@gmail.com

registar udruga – Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

Skupština Hrvatskog Šahovskog saveza – 2023.

Grad Zagreb

24 kluba

3 predstavnika

Primorsko-goranska županija

17 klubova

3 predstavnika

Osječko-baranjska županija

22 klubova

3 predstavnika

Vukovarsko-srijemska županija

20 klubova

3 predstavnika

Međimurska županija

12 klubova

2 predstavnika

Splitsko-dalmatinska županija

17 klubova

3 predstavnika

Brodsko-posavska županija

12 klubova

2 predstavnika

Zagrebačka županija

12 klubova

2 predstavnika

Krapinsko-zagorska županija

9 klubova

2 predstavnika

Istarska županija

5 klubova

1 predstavnik

Koprivničko-križevačka županija

7 klubova

2 predstavnika

Požeško-slavonska županija

7 klubova

2 predstavnika

Varaždinska županija

7 klubova

2 predstavnika

Sisačko-moslavačka županija

7 klubova

2 predstavnika

Bjelovarsko-bilogorska županija

5 klubova

1 predstavnik

Zadarska županija

6 klubova

2 predstavnika

Ličko-senjska županija

6 klubova

2 predstavnika

Šibensko-kninska županija

3 kluba

1 predstavnik

Virovitičko-podravska županija

3 kluba

1 predstavnik

Karlovačka županija

2 kluba

1 predstavnik

Dubrovačko-neretvanska županija

4 kluba

1 predstavnik

Hrvatska udruga šahovskih sudaca

1 predstavnik

Udruga šahovskih problemista

1 predstavnik

Hrvatska udruga problemskih šahista

1 predstavnik

Članovi IO-a:

Ivica Brkić, predsjednik

Mladen Palac, podpredsjednik

Članovi:

 • Ivan Đančević
 • Damir Gorup
 • Željko Margeta
 • Božo Mišković
 • Leon Žulj
 • Darko Močnik
 • Ivoslav Ban

Natjecateljska komisija

 • predsjednik: Saša Stanković
 • članovi: Nenad Dorić, Ivo Ivanković, Damir Obad, Željko Matkun, Ivan Đančević, Božo Mišković

Komisija za ženski šah

 • predsjednik: Ivan Mandekić
 • članovi/članice Mirjana Medić, Ivanka Raguž, Ana Berke, Adam Tomaić

Komisija za rad s mladima

 • predsjednik: Boris Golubović
 • članovi:  Matija Zadravec, Leo Pečnik, Andrej Stanković, Krešimir Podravec, Nikola Sundać, Nikola Maširević

Registracijska komisija

 • predsjednik: Damir Obad
 • članovi/članice: Renata Špoljarić, Darko Raguž

Komisija za projekt „ŠAH U ŠKOLE“

 • predsjednik: Damir Medak
 • članovi: Danko Brajdić, Ivan Novak, Bojan Birk, Elvis Klasan

Komisija za veteranski šah

 • predsjednik: Mato Opačak
 • članovi: Ivo Ivanković, Saša Tadinac, Damir Mravunac, Miroslav Tot, Ivica Martić

Komisija za donošenje statuta, pravilnika i poslovnika HŠS-a

 • predsjednik: Nenad Škare
 • članovi: Božo Mišković, Ivan Đančević

Strukovni savjet  (stručna komisija)

 • predsjednik: Mladen Palac
 • članovi: Mirjana Medić, Zdenko Kožul, Robert Zelčić, Ervin Sindik, Ivan Mandekić

Komisija za tumačenje poslovnika o radu Skupštine

 • predsjednik: Nenad Škare
 • članovi: Božo Mišković, Ivan Đančević

Komisija za reviziju članstva HŠS-a

 • Alojzije Janković
 • Renata Špoljarić
 • Ivan Đančević

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro