ORGANI SAVEZA

Hrvatski šahovski savez

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

IBAN: HR7824810001120011240
OIB: 55905520612
Tel/fax: 01/3012-352
E-mail: hss.crochess@gmail.com; ured.hss@gmail.com


Predsjednik: Ivica Brkić

Glavni tajnik: Alojzije Janković

Stručna suradnica: Renata Špoljarić ured.hss@gmail.com

Rejting administrator: Darko Raguž daraguz2@gmail.com

 

registar udruga – Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

 

Skupština Hrvatskog Šahovskog saveza – 2020.

Grad Zagreb

26 klubova

3 predstavnika

Primorsko-goranska županija

19 klubova

3 predstavnika

Osječko-baranjska županija

20 klubova

3 predstavnika

Vukovarsko-srijemska županija

19 klubova

3 predstavnika

Međimurska županija

12 klubova

2 predstavnika

Splitsko-dalmatinska županija

16 klubova

3 predstavnika

Brodsko-posavska županija

13 klubova

2 predstavnika

Zagrebačka županija

12 klubova

2 predstavnika

Krapinsko-zagorska županija

9 klubova

2 predstavnika

Istarska županija

7 klubova

2 predstavnika

Koprivničko-križevačka županija

7 klubova

2 predstavnika

Požeško-slavonska županija

7 klubova

2 predstavnika

Varaždinska županija

6 klubova

2 predstavnika

Sisačko-moslavačka županija

5 klubova

1 predstavnik

Bjelovarsko-bilogorska županija

5 klubova

1 predstavnik

Zadarska županija

5 klubova

1 predstavnik

Ličko-senjska županija

5 klubova

1 predstavnik

Šibensko-kninska županija

4 kluba

1 predstavnik

Virovitičko-podravska županija

3 kluba

1 predstavnik

Karlovačka županija

3 kluba

1 predstavnik

Dubrovačko-neretvanska županija

4 kluba

1 predstavnik

Hrvatska udruga šahovskih sudaca

1 predstavnik

Udruga šahovskih problemista

1 predstavnik

Hrvatska udruga problemskih šahista

1 predstavnik

Članovi IO-a:

Ivica Brkić, predsjednik

Mladen Palac, podpredsjednik

Članovi:

 • Ivan Đančević
 • Damir Gorup
 • Željko Margeta
 • Božo Mišković
 • Leon Žulj
 • Darko Močnik
 • Ivoslav Ban

 

Komisija za donošenje Statuta Hrvatskog šahovskog saveza i Poslovnika o radu Skupštine HŠS-a: 

 1. Nenad Škare
 2. Božo Mišković
 3. Ivan Đančević

Komisija za veterane:

 1. Mato Opačak – predsjednik
 2. Ivo Ivanković
 3. Ivan Fadljević
 4. John Ivan Krstičević
 5. Damir Mravunac

Komisija za “ŠAH U ŠKOLE”:

 1. Boris Risek – Pakrac
 2. Ivan Novak – Čakovec
 3. Danko Brajdić – Zagreb
 4. Damir Medak – Zagreb
 5. Bojan Birk – Rijeka
 6. Elvis Klasan – Zadar