Odluka o verifikaciji zapisnika sa Sjednice Skupštine HŠS-a od 19.12.2021

Vijest 1

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro