Novost

Zapisnik sjednice Skupštine HŠS-a održane 19.12.2021.

Zapisnik sjednice Skupštine HŠS-a od 19.12.2021.

Odluka o izboru novog likvidatora HŠS-a

Odluka o verifikaciji zapisnika sa Sjednice Skupštine HŠS-a od 19.12.2021.

Potvrda zaprimljene dokumentacije Gradskog ureda za opću upravu 21.12.2021.

Odluka o izboru potpredsjednika HŠS-a

Odluka o izboru Izvršnog odbora HŠS-a

Odluka o izboru Stegovne komisije HŠS-a

Odluka o donošenju poslovnika o radu Skupštine HŠS-a

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika šahovskih natjecanja iz 2018. g

Odluka o donošenju novog Pravilnika šahovskih natjecanja HŠS-a

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji HŠS-a za 2019._Državni ured za reviziju

Akcijski plan za izvješće Državnog ureda za reviziju

Revizijsko izvješće HOO-a namjenskog korištenja sredstava u HŠS-u

Akcijski plan provedbe preporuka iz revizijskog izvješća HOO-a

Programsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Plan rada za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Plan rada za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

 

 

 

Možda bi vas zanimalo