Novost

Odgovor SDUŠ-a vezano za novu potporu sektoru športa

HŠS je poslao upit Središnjem državnom uredu za šport, mogu li se šahovski klubovi koristiti novom potporom sektoru športa koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 2. srpnja 2020. godine Uredbom o dopuni Zakona o sportu. Na žalost, mjere neće moći koristiti šahovski klubovi, jer šah nije olimpijski sport.

Odgovor SDUŠ-a prosljeđujemo u cijelosti:

Poštovani,

nastavno na Vaš upit mogu li se šahovski klubovi koristiti novom potporom sektoru športa koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 2. srpnja 2020. godine Uredbom o dopuni Zakona o sportu (Narodne novine, broj:77/20) očitujemo se kako slijedi.

Sukladno navedenoj uredbi Pravo na dodjelu potpore za organizaciju nacionalnih sportskih natjecanja imaju oni nacionalni sportski savezi čiji su sportaši ili sportske ekipe osigurale ili koji imaju priliku osigurati nastup na Olimpijskim odnosno Paraolimpijskim igrama u Tokiju kao i oni nacionalni sportski savezi olimpijskih, odnosno paraolimpijskih sportova koji imaju veći udio registriranih sportskih klubova pojedinog sporta u Republici Hrvatskoj.

Odlukom o potpori za organiziranja nacionalnih sportskih natjecanja (Covid-19) (KLASA:620-01/20-03/01687, URBROJ:518-05-20-0001) donesenoj od strane državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport 14. srpnja 2020. dodatno je propisano kako su nacionalni sportski savezi olimpijskih sportova, čiji su sportaši ili sportske ekipe osigurale ili koji imaju priliku osigurati nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju oni savezi koji prema javno dostupnim podacima Hrvatskog olimpijskog odbora, imaju sportaše ili sportske ekipe koje su osigurale ili koji imaju priliku osigurati nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju, dok se za nacionalne sportske saveze olimpijskih sportova s većim udjelom registriranih sportskih klubova smatraju oni savezi koji imaju više od 50 registriranih sportskih klubova pojedinog sporta na dan stupanja na snagu iste Odluke.

S obzirom da Hrvatski šahovski savez ne ispunjava kriterije iz Uredbe o dopuni Zakona o sportu i Odluke o potpori za organiziranja nacionalnih sportskih natjecanja (Covid-19) jer šah nije olimpijski sport, isti na žalost neće biti u mogućnosti ostvariti navedenu potporu za organiziranje nacionalnih sportskih natjecanja.

Možda bi vas zanimalo