18. travnja 2024. | Kategorija: Novost

Od 22. do 28.06.2024. godine, u Hotelu Medena*** u Trogiru (Donji Seget) održati će se Pojedinačna kadetska prvenstva...

18. travnja 2024. | Kategorija: Novost

U Trogiru, u Hotelu Medena, od 22. do 26. 06. 2024. godine održati će se Pojedinačno veteransko prvenstvo Hrvatske. Raspis...

3. svibnja 2024. | Kategorija: Novost

Od 21. do 28.07.2024. godine, u studentskom centru u Splitu, održat će se Pojedinačno juniorsko prvenstvo Hrvatske do 17 i 19...

4. travnja 2024. | Kategorija: Novost

Prvenstvo će se održati od 24. kolovoza (dan dolaska) do 01./02. rujna (dan odlaska) 2024. u Hotelu Aurora**** u Malom...

Vijest 1

21. svibnja 2024. | Kategorija: Novost

Gradski Ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove svojim rješenjima odbio je upis novog predsjednika Hrvatskog šahovskog...

13. ožujka 2024. | Kategorija: Novost

U Malom Lošinju, u hotelu Aurora****, od 07. do 12. svibnja 2024. godine održao se Festival HŠS-a, a pobjednik je ŠK Petar...

HEP

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro