Swiss-Manager Upute za uporabu

Upute su korisne za sve koji već koriste Swiss-Manager kao i za početnike koji tek pokušavaju naučiti raditi s programom.

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro