Nacionalna rejting lista br 192 od 01. veljače 2023.

Vijest 1

Obračunat je rejting odigranih partija u mjesecu listopadu. Detalje možete vidjeti na linku:

https://hrvatski-sahovski-savez.hr/Rejting lista

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro