Zapisnik Skupštine HŠS-a od 07.05.2023. godine

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro