EKIPNA PRVENSTVA

26. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE za 2017. godinu
1. A Hrvatska liga
ŠK LIBURNIJA Rijeka, ŠK ZAGREB Zagreb, ŠK FERIT-OSIJEK Osijek, ŠK PETAR SEDLAR PEPE Kaštel Novi, GŠK SOLIN-CEMEX Solin, ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ Slavonski Brod, ŠK SLJEME-AGROPROTEINKA Sesvete, ŠK VUKOVAR’91 Vukovar, ŠK RIJEKA Rijeka, ŠŠK PODRAVKA Koprivnica
1. B Hrvatska liga
HAŠK MLADOST Zagreb, ŠK BRDA Split, ŠK VINKOVCI Vinkovci, ŠK MORNAR Split, ŠK PULA Pula, ŠK ĐAKOVO Đakovo, ŠK DUBROVNIK Dubrovnik, ŠK STRIDON Štrigova, ŠK ZADAR Zadar, ŠK GORAN Bibinje
Kvalifikacije za 1. B Hrvatsku ligu
istok, centar, zapad, jug
2. Hrvatska liga istok

3. Hrvatska liga istok A

3. Hrvatska liga istok B

3. Hrvatska liga istok C

4. Hrvatska liga istok A

4. Hrvatska liga istok B

4. Hrvatska liga istok C

2. Hrvatska liga centar

3. Hrvatska liga centar A

3. Hrvatska liga centar B

3. Hrvatska liga centar C

4. Hrvatska liga centar A

4. Hrvatska liga centar B

4. Hrvatska liga centar C

4. Hrvatska liga centar D

5. Hrvatska liga centar

2. Hrvatska liga zapad

3. Hrvatska liga zapad

4. Hrvatska liga zapad

2. Hrvatska liga jug

3. Hrvatska liga jug

4. Hrvatska liga jug

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro