Nalaz Sportske inspekcije vezano za odnos HŠS – HUŠS

Vijest 1

Vezano za brojne upite o odnosu Hrvatskog šahovskog saveza i Hrvatske udruge šahovskih sudaca (osnivanje Odbora za šahovske suce), na osnovu prijave vodstva HUŠS-a Sportskoj inspekciji, Sportska inspekcija je utvrdila svojim nalazom da u postupcima HŠS-a nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro