U tijeku je Prijelazni rok za registraciju (ljetni rok) 15. – 30.06.2023.

Vijest 1

Registracija se provodi putem aplikacije koja je pripremljena za tu svrhu.

Link na aplikaciju je sljedeći: http://hrvatski-sahovski-savez.hr/registracija/app/login

Svi klubovi unosom podataka za registraciju potvrđuju da Hrvatski šahovski savez ima pravo obrade osobnih podataka članova klubova za potrebe registracije i natjecanja pri HŠS-u.

Ispisnice i Suglasnosti za dvojnu registraciju šalju se klubovima koji taj dokument pri registraciji igrača unose u aplikaciju – ne slati na email Saveza.

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro