Šahovska olimpijada za osobe s invaliditetom, Srbija

Od 30. siječnja do 5. veljače u Beogradu (Srbija) održava se Šahovska olimpijada za osobe s invaliditetom. Hrvatsku predstavljaju: Domagoj Glažar, Bogdan Božinović, Honko Cajzler, Vlado Nestorović i Ana Vuljanić.

Rezultati

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro