Balkansko prvenstvo u šahu za mlade

Balkansko prvenstvo u šahu za mlade održalo se u Cetinju, u Crnoj Gori od 30. rujna do 08. listopada 2022. godine. Za Hrvatsku su nastupili Šošić Vid u kategoriji U10 i Šošić Zvan i Mia Golub u kategoriji U12. Najbolji rezultat je postigao Šošić Zvan, koji je osvojio 2. mjesto u brzopoteznom šahu i 3. mjesto u klasičnom šahu.

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro