PRETPRIJAVE – Program osposobljavanja za instruktora šaha

Poštovani,

u dogovoru s Hrvatskom olimpijskom akademijom, u drugoj polovici godine, planiramo organizaciju Programa osposobljavanja za treću generaciju instruktora šaha.

Molimo zainteresirane da pošalju predprijave na email: ured.hss@gmail.com

Do sada zaprimljene pretprijave:

 1. Andrija Jergović
 2. Tomislav Krajčević
 3. Ivo Ivanković
 4. Matija Šaravanja
 5. Vjekoslav Nemec
 6. Predrag Zerdo
 7. Sven Tica
 8. Boris Sudar
 9. Matija Fauković
 10. Bojan Medak
 11. Frane Radak
 12. Noemi Špiranec
 13. Ognjen Cvitan
 14. Hrvoje Jurković
 15. Ivan Mandekić
 16. Andrea Jakovac
 17. Sandro Šafar
 18. Tihana Iveković
 19. Marin Zadravec
 20. Mateo Ivić
 21. Nenad Jurman
 22. Jadranko Plenča
 23. Davor Hižak
 24. Ivan Žaja
 25. Nikolina Golub
 26. Dario Tuković
 27. Dean Božičević
 28. Dejan Glišić
 29. Ante Dobrović
 30. Nikola Bubica
 31. Boris Golubović
 32. Boni Marijan
 33. Boris Tirkajla
 34. Bojan Purić
 35. Boris Tomić
 36. Mario Muškardin
 37. Tomislav Okrugić
 38. Ivana Perak
 39. Zdravko Šolić
 40. Pejo Martić
 41. David Škrobar
 42. Renato Dvorski
 43. Zdenko Plenković
 44. Elvis Klasan
 45. Vladimir Bukal
 46. Goran Martić
 47. Goran Ljaljić
 48. Ognjen Domović
 49. Slobodan Barkidžija
 50. Franko Šagi
 51. Jan Arnold
 52. Fran Šoš
 53. Nenad Mrkonjić
 54. Vjekoslav Živković
 55. Ivan Đilas
 56. Sead Kozarčanin

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro