Zapisnik o završetku inspekcijskog nadzora nad Hrvatskim šahovskim savezom

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro