Odluka o zaduženju Ivana Mandekića

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro