NACIONALNA REJTING LISTA br. 163 od 01. rujna 2020.

Obračunate su sve partije na turnirima odigranim u mjesecu kolovozu.

Detalje možete vidjeti na linku: http://hrvatski-sahovski-savez.hr/hr-rejting/nrl_163/

 

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro