Financijski plan i program rada za 2020. godinu

Prema zakonskoj obvezi donosi se Plan i program rada te Financijski plan za 2020. godinu.

Plan i program rada za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro