Izmjene i dopune Stegovnika Hrvatskog šahovskog saveza