ORGANI SAVEZA

Hrvatski šahovski savez

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

IBAN: HR7824810001120011240
OIB: 55905520612
Tel/fax: 01/3012-352
E-mail: hss.crochess@gmail.com


Glavni tajnik: Alojzije Janković

Osoba na stručnom osposobljavanju: Kazimir Poljak ivekovichss@gmail.com

Rejting administrator: Eduard Piacun

registar udruga – Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

Skupština Hrvatskog Šahovskog saveza – 2017.
Grad Zagreb 28 klubova 3 predstavnika
Primorsko-goranska županija 22 klubova 3 predstavnika
Osječko-baranjska županija 19 klubova 3 predstavnika
Vukovarsko-srijemska županija 18 klubova 3 predstavnika
Međimurska županija 14 klubova 2 predstavnika
Splitsko-dalmatinska županija 14 klubova 2 predstavnika
Brodsko-posavska županija 13 klubova 2 predstavnika
Zagrebačka županija 10 klubova 2 predstavnika
Krapinsko-zagorska županija 9 klubova 2 predstavnika
Istarska županija 8 klubova 2 predstavnika
Koprivničko-križevačka županija 7 klubova 2 predstavnika
Požeško-slavonska županija 7 klubova 2 predstavnika
Sisačko-moslavačka županija 6 klubova 2 predstavnika
Bjelovarsko-bilogorska županija 6 klubova 2 predstavnika
Zadarska županija 5 klubova 1 predstavnik
Ličko-senjska županija 5 klubova 1 predstavnik
Varaždinska županija 5 klubova 1 predstavnik
Šibensko-kninska županija 4 kluba 1 predstavnik
Virovitičko-podravska županija 3 kluba 1 predstavnik
Karlovačka županija 3 kluba 1 predstavnik
Dubrovačka županija 2 kluba 1 predstavnik
Hrvatska udruga šahovskih sudaca 1 predstavnik
Udruga šahovskih problemista 1 predstavnik
Hrvatska udruga problemskih šahista 1 predstavnik