2019 – Bilten 3-2 kadetska – Zavrsni bilten

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro