2019 – Bilten 2 – 1 kadetska

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro