Novost

Online Europsko prvenstvo U12, U14, U16 i U18

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Od 18. do 20. rujna 2020. godine održalo se online Europsko prvenstvo U12, U14, U16 i U18 Mjesta igre bila su u Zagrebu, Vukovaru i Zadaru. Nastupili su: Borna Čotić – M18 Matej Levačić – M18 Mihael Jakrlin – M18 Magdalena Muha – Ž18 Petra Randić – Ž18 Lukas Jurakić – M16 Ivan Trošelj –

Novost

Pozitivno mišljenje HOO-a na izmjene u sustavu natjecanja u šahu

Pozitivno mišljenje HOO-a na izmjene u sustavu natjecanja u Hrvatskom šahovskom savezu

Novost

Zapisnik internetske sjednice IO-a Hrvatskog šahovskog saveza od 16.09.2020.

Zapisnik internetske sjednice IO-a HŠS-a od 16.09.2020.  

Novost

Zapisnik 1. sjednice Izvršnog odbora HŠS

Zapisnik – Konstituirajuća PRVA sjednica Izvršnog odbora