HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ

NACIONALNA REJTING LISTA br. 206 od 01. travnja 2024.

HŠS - pretraživanje svih igrača u bazi

Osvojene titule i kategorije

Obračun rejtinga po turnirima i igračimaRang liste po nacionalnom rejtingu
Top svi žene
Top S65 žene
Top S50 žene
Top U20 žene
Top U16 žene
Top U12 žene
Top U08 žene