HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ

NACIONALNA REJTING LISTA br. 194 od 01. travanj 2023.

HŠS - pretraživanje svih igrača u bazi

Dvojne registracije

Statistika registracija po klubovima i županijamaOsvojene titule i kategorije

Obračun rejtinga po turnirima i igračima

Rang liste po nacionalnom rejtingu
Top svi žene
Top S65 žene
Top S50 žene
Top U20 žene
Top U16 žene
Top U12 žene
Top U08 žene