grb HŠS HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ
CROATIAN CHESS FEDERATION
hrvatski grb
HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 ZAGREB

e-mail: hss.crochess@gmail.com
IBAN: HR7824810001120011240
OIB: 55905520612
Tel: 01/3012-352
HRVATSKA UDRUGA ŠAHOVSKIH SUDACA HRVATSKI KLUB DOPISNIH ŠAHISTA UDRUGA ŠAHOVSKIH PROBLEMISTA

HRVATSKA UDRUGA PROBLEMSKIH ŠAHISTA
ORGANI SAVEZA DOKUMENTI ŽUPANIJSKI SAVEZI PARTIJE IGRAČI I REJTING EKIPNA PRVENSTVA POJEDINAČNA PRVENSTVA TURNIRI
Grad Zagreb Zagrebački šahovski savez WEB RU MU RH RNO MF RH
Vukovarsko-srijemska županija Šahovski savez županije Vukovarsko-srijemske WEB RU MU RH RNO MF RH
Osječko-baranjska županija Šahovski savez Osječko-baranjske županije WEB RU MU RH RNO MF RH
Brodsko-posavska županija Šahovski savez Brodsko-posavske županije RU MU RH RNO MF RH
Požeško-slavonska županija Šahovski savez Požeško-slavonske županije RU MU RH
Virovitičko-podravska županija Županijski šahovski savez Virovitičko-podravske županije RU MU RH RNO MF RH
Bjelovarsko-bilogorska županija Šahovski savez Bjelovarsko-bilogorske županije RU MU RH RNO MF RH
Koprivničko-križevačka županija Šahovski savez Koprivničko-križevačke županije RU MU RH RNO MF RH
Međimurska županija Šahovski savez Međimurske županije WEB RU MU RH
Varaždinska županija Šahovski savez Varaždinske županije WEB RU MU RH RNO MF RH
Krapinsko-zagorska županija Šahovski savez Krapinsko-zagorske županije RU MU RH RNO MF RH
Zagrebačka županija Šahovski savez Zagrebačke županije WEB RU MU RH RNO MF RH
Sisačko-moslavačka županija Šahovski savez Sisačko-moslavačke županije WEB RU MU RH RNO MF RH
Karlovačka županija
Istarska županija Šahovski savez Istarske županije RU MU RH RNO MF RH
Primorsko-goranska županija Šahovski savez Primorsko-goranske županije WEB RU MU RH RNO MF RH
Ličko-senjska županija Šahovski savez Ličko-senjske županije RU MU RH RNO MF RH
Zadarska županija Šahovski savez Zadarske županije RU MU RH RNO MF RH
Šibensko-kninska županija Šahovski savez Šibensko-kninske županije RU MU RH RNO MF RH
Splitsko-dalmatinska županija Šahovski savez županije Splitsko-dalmatinske WEB RU MU RH RNO MF RH
Dubrovačko-neretvanska županija