Ekipno prvenstvo Hrvatske - 1A liga
Mali Lošinj, 28.09.-06.10.2017.Online games:


28.09.2017.1500  1-2  3-4  5  z
29.09.2017.1500  1-2  3-4  5  z
30.09.2017.930  z
30.09.2017.1500  1-2  3-4  5
30.09.2017.1630  z
01.10.2017.1500  1-2  3-4  5  z
02.10.2017.1500  1-2  3-4  5  z
03.10.2017.1500  1-2  3-4  5  z
04.10.2017.1500  1-2  3-4  5  z
05.10.2017.930  z
05.10.2017.1500  1-2  3-4  5
06.10.2017.1500  1-2  3-4  5


Live on Chess24

Rezultati